Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018. Onder aan deze pagina vindt u ook de tarievenlijst van ons tandtechnisch laboratorium. Daar staan alle techniekkosten die wij in rekening brengen indien er techniekkosten aan verbonden zitten.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven

 

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Ons Tandtechnisch laboratorium is Excent. Via onderstaande link kunt u de tarieven van de tandtechnieker bekijken.

https://www.excent.eu/Public/Docs/Tarieven/EX_Tarieven_Patienten_2018_DEFv3_LR.pdf